Color-bar-top

Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar

In het archief in Suriname staan de slavenregisters, 42 boeken met daarin de namen en leefsituatie van vrijwel alle tot slaafgemaakte mensen in Suriname in de negentiende eeuw. Historicus Coen van Galen (Radboud Universiteit) en Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) willen de levens van deze slaafgemaakte mensen weer zichtbaar maken door de registers voor iedereen beschikbaar te maken. 

In de slavenregisters staan de namen van ongeveer 80.000 mensen die in Suriname in slavernij leefden tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863. Slaveneigenaren moesten hun slaven registreren, inclusief geboortedatum, de naam van de moeder en veranderingen zoals geboorte, overlijden, vrijlating of verkoop, melaatsheid en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde van mensen in slavernij. De slavenregisters zijn compleet aanwezig, maar slechts zeer beperkt toegankelijk voor het publiek.

Registers
Voorbeeld van een pagina uit de slavenregisters.

Ontroerend en schokkend inzicht
De slavenregisters zijn de enige archiefbron waarin alle slaafgemaakte mensen in Suriname te volgen zijn. Een ontroerend en tegelijkertijd schokkend inzicht in de levens van mensen in slavernij. Uniek en een monument voor het Surinaams-Nederlandse slavernijverleden. ‘En daardoor van groot belang om vele redenen’, aldus Van Galen. ‘Voor nabestaanden, voor de slavernijdiscussie, voor onderzoek en voor de Nederlandse en Surinaamse geschiedenis. Daarom moeten ze toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek via een database op internet.’  

De betrokkenen bok het project.
De betrokkenen bij het project: Vlnr.Coen van Galen, Willeke Guelen (beiden Radboud Universiteit), Effendy Karto (Nationaal Archief Suriname), Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit) en Rita Tjien-Fooh (archivist Suriname, NAS).

Help mee slaafgemaakte mensen hun naam en verhaal terug te geven
Om de slavenregisters openbaar te maken is hulp nodig. Om te beginnen in de vorm van geld, 25.000 euro. Coen van Galen: ‘Naast dit bedrag zoeken we ook mensen die willen helpen om de scans van de slavenregisters om te zetten naar de onlinedatabase.’ Deze database zal uiteindelijk beschikbaar zijn voor het publiek via de website van het Nationaal Archief in Den Haag.

Wilt u ook helpen? Doneer dan via deze site. Ieder bedrag is welkom. Samen met u kunnen we de tot slaafgemaakte mensen hun naam en verhaal teruggeven!


De actie ‘Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’ is een Surinaams-Nederlandse samenwerking tussen de Radboud Universiteit,  NiNsee, de vereniging voor het Nederlands slavernijverleden, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Nationale Archieven van Nederland en Suriname. Het project wordt mede ondersteund door het Prins Bernhard Cultuur Fonds en CLARIAH.

Wilt u meer weten over de slavenregisters, Coen van Galen en de voortgang van het project? Kijk dan op www.ru.nl/slavenregisters of volg het project op Twitter of Facebook. Wilt u meehelpen om de scans in te voeren? Meld u dan hier aan.

Meer informatie

Donateurs

 • 21 februari 2017
  10:50
  Annemieke van der Vegt

  Omdat de namen genoemd moeten worden.

 • 20 februari 2017
  14:01
  Arnoul Groot-Sluisdom

  Ik vind het geweldig en ben bijzonder blij dat het kenbaar word gemaakt. Vandaar mijn bijdrage aan dit project.

 • 20 februari 2017
  13:37
  Sandra Liong A Kong

  Ik doe mee aan dit project omdat ik het belangrijk vind om te weten te komen wie mijn voorouders zijn en waar ze vandaan komen. Veel succes met het onderzoek.

  Met vriendelijke groeten,
  Sandra Liong A Kong

 • 20 februari 2017
  12:24
  Bianca Karijodikoro

  De slavernij is een wezenlijk deel van de Nederlandse historie en wordt onderbelicht. Ik hoop dat dit inititief ervoor zorgt dat mensen zich meer bewust worden van van onze gezamenlijke historie.

 • 20 februari 2017
  11:32
  Naomi Veerman-Bergwijn

  Het is belangrijk dat deze informatie behouden blijft. De volgende generatie kan leren van onze geschiedenis. Groet, Naomi

 • 20 februari 2017
  08:19
  aartjanszen

  ik voel me zeer betrokken

 • 19 februari 2017
  21:45
  Jeannette Dorsman

  Ik steun het project om bij te dragen dat nakomelingen zelf het (slavernij) verleden van hun familie kunnen nazoeken en om het materiaal toegankelijker te maken voor wetenschappelijk onderzoek naar het slavernijverleden van Suriname en Nederland.

 • 19 februari 2017
  20:20
  MAN Real Estate B.V

  Words are not enough.....

 • 19 februari 2017
  19:45
  Harkisoon

  Prachtig project!!!

 • 19 februari 2017
  16:58
  Astrid Verschoor

  Iedereen heeft moet, als de mogelijkheden zich daartoe lenen, terug kunnen gaan naar zijn eigen familiegeschiedenis.

 • 19 februari 2017
  13:59
  Ilse van Donkelaar

  Heel goed initiatief. Ik lees het boek 'Weg naar huis' van Yaa Gyase en ben mij daardoor nog meer bewust hoe belangrijk het is om je roots te kennen. Als lid van een familie en van een land. Als nazaat van een slaaf of van een slavenhandelaar of -bezitter. Het is eigenlijk van de zotte dat de registers met info hierover nog niet goed toegankelijk zijn.

 • 19 februari 2017
  12:27
  Roos Hulscher

  Las en hoorde over project. Goede zaak verdient snelle steun. Succes🌹
  .

 • 19 februari 2017
  11:46
  Rein van Baar

  Ik gun iedereen het recht om zijn/haar geschiedenis te kennen. Veel succes.

 • 19 februari 2017
  11:44
  J.v. Holstein

  Belangrijk project, ga zo door !

 • 19 februari 2017
  11:09
  Henk van Tilburg

  We zijn het aan onszelf en onze voorouders verplicht.

 • 19 februari 2017
  11:07
  Ellen van Gelder

  Mijn vader komt uit Suriname. Op het moment ben ik bezig om het verhaal rond mijn overgrootmoeder en haar tijd (midden 19e eeuw -begin 20e eeuw) uit te zoeken.

 • 19 februari 2017
  11:06
  Kirsti Mijnhijmer

  Ik vind het belangrijk dat dit deel van de gedeelde Nederlands-Surinaamse geschiedenis openbaar wordt. Niet alleen om meer te weten te komen over mijn eigen familiegeschiedenis, maar ook om onderzoek naar de langdurige gevolgen van slavernij mogelijk te maken. Ik denk dat wonden alleen kunnen helen door ze bloot te stellen aan daglicht.

 • 19 februari 2017
  10:59
  Marijke Meijer Drees

  Noodzakelijk project. Urgent ook. Hopelijk kunnen de bevindingen uit de registers de aangekondigde slavernijtentoonstelling in 2020 in het Rijksmuseum inhoudelijk versterken.

 • 18 februari 2017
  15:44
  Willem Rabbeljee

  ...één van de weinige dingen die we terug kunnen doen voor allen met voorouders die door de Nederlanders als slaven zijn verkocht en misbruikt

 • 16 februari 2017
  22:00
  Ludwig J. Kerk

  het informatieve karakter van dit project

 • 15 februari 2017
  18:09
  Johan Litjens

  Er zijn twee belangrijke redenen om dit project te steunen. Ten eerste ben ik afgestudeerd op het onderwerp het publieke debat over Suriname tussen 1770 en 1863. Ik heb mij toen verdiept in de visies van planters, koloniale bestuurders, abolitionisten en intellectuelen over de organisatie van de kolonie, de plantage-economie, de plantersgemeenschap, de slavernij en de slavencultuur. Sindsdien ben ik altijd verbonden gebleven met het onderwerp van het koloniale verleden van Nederland en Suriname. Ten tweede ben ik van mening dat er zowel in het onderwijs en de publieke historische voorlichting veel te weinig nadruk ligt op de geschiedenis van niet-westerse culturen waarmee Nederland in de loop der eeuwen in aanraking is gekomen. Of het nu gaat om de (deels gewelddadige) expansie van het handelsimperium in de zeventiende en achttiende eeuw(Afrika, Zuid-Afrika, Ceylon, Indië en China/Japan) of de modern imperialistische geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw(Suriname en Nederlands-Indië), er is te weinig voorlichting voor de (jongere) generaties over de geschiedenis die een onderdeel vormt van onze maatschappij en die in het bijzonder een essentieel onderdeel is van de identiteit van sommige van onze medeburgers(denk aan de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap, maar ook de Hindostaanse, Chinese en Javaanse gemeenschap en zelfs de overige Afrikaanse Nederlanders zoals Ghanezen). Nu vind ik dat er altijd aandacht zou moeten zijn voor de cultuur en geschiedenis van de niet-westerse ander(dus ook Arabische volkeren, Zuid en Oost-Europeanen of Russen in Nederland), maar dit project spreekt mij bijzonder aan, vanwege het onderbelichte karakter ervan. Ik hoop dat de openbaring van de Surinaamse slavenregisters zal bijdragen aan een grotere bewustwording van dit aspect van ons verleden en dat het zal bijdragen aan een groter begrip voor de eerder genoemde bevolkingsgroepen(Surinamers, Antillianen en andere Nederlandse Afrikanen).

 • 15 februari 2017
  14:14
  I.Visscher

  Een mooie manier om meer aandacht te genereren voor de rol van Nederland in de slavernij.

 • 15 februari 2017
  13:16
  Mavis Carrilho

  Voor iedereen een enorm belangrijk project. Erg blij met het initiatief - ben enorm benieuwd naar wat dit inkijkje in de koloniale samenleving voor nieuwe inzichten op gaat leveren!

 • 15 februari 2017
  10:42
  susan van wijk

  Deze geschiedenis mag niet verborgen blijven en de namen van deze mensen die in de vergetelheid raken. Mooi initiatief! Heel veel succes.

 • 14 februari 2017
  13:58
  Luzie Louisa Richt

  This information should be already publicly accessible as an option for exploring our past and especially those who are descendants of the millions enslaved.

Toon meer
Color-bar-bottom