Color-bar-top

Veelgestelde vragen

Waarom doneren aan wetenschappelijk onderzoek?
De overheid is een belangrijke financier van wetenschappelijk onderzoek, maar zeker niet de enige. Bijdragen van particulieren en bedrijven vormen een waardevolle aanvulling op de middelen voor fundamenteel of toegepast onderzoek. Vaak gaat het dan om een onderwerp waarbij de gever nauw betrokken is, vanuit eigen ervaringen of persoonlijke fascinatie.
Wat zijn de fiscale voordelen van mijn gift?
De Stichting Katholieke Universiteit (SKU) waar de Radboud Universiteit onder valt is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen de volgende fiscale voordelen gelden:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en giften die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang (o.a. aan projecten) zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of      vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels
    (deze tekst is afkomstig van de website van de Belastingdienst).

Wilt u meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel dan met de Belastingtelefoon op 0800 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

Waarom betaalt de universiteit dit niet zelf?
De universiteit werft fondsen voor projecten die anders niet uitgevoerd kunnen worden. De gelden die de universiteit ontvangt van de overheid zijn bestemd voor specifieke taken op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Voor projecten die niet binnen deze specifieke taken vallen, moet de universiteit op zoek naar andere vormen van financiering.

Wat gebeurt er als het doelbedrag voor een project niet gehaald wordt?
Dan gaan we op zoek naar aanvullende financiering. Diegenen die via onze crowdfunding website gedoneerd hebben worden hierover op de hoogte gehouden.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Lisette Pals via l.pals@ru.nl of 024 3611424.

Terug
Color-bar-bottom